Project Doelstelling

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de observatie dat er een groeiende kloof is tussen de competenties die worden verwacht bij de jobs op de arbeidsmarkt en de competenties aanwezig bij werkenden en werkzoekenden.

Vergrijzing en jobrotatie verhinderen borging en transfer van kennis binnen de organisaties. Tenslotte wijzigt de taakinhoud van de jobs steeds sneller, waardoor er nood is aan efficiëntere manieren om opleidingen en on-the-job begeleiding te ontwikkelen, evalueren en aan te bieden.

In het Tetra project ExpertGaze onderzoeken we hoe nieuwe meet-technologieën, al dan niet in combinatie met immersieve vormen van digitale interfaces, een meerwaarde kunnen bieden bij het opbouwen van competenties en het ondersteunen van mensen tijdens het uitoefenen van hun job. Hoe kunnen we deze technologieën gebruiken om de expertise van experten te capteren en begrijpen en hoe kunnen deze inzichten bijdragen bij het opleiden, begeleiden en/of accrediteren van niet-experten?

Met ExpertGaze maken we de vertaalslag van reeds opgebouwde en beschikbare kennis rond meettechnologieën en immersieve interfaces zoals VR/AR naar concrete uitdagingen bij onze werkveldpartners en de bredere arbeidsmarkt. Door een momentum in de evolutie en het recent toegankelijker worden deze technologieën zijn we overtuigd van het potentieel om bij te dragen aan enkele belangrijke uitdagingen met betrekking tot het opleiden en ondersteunen van werknemers.