HITLAB

In het “Human Interface Technology Lab” (HITlab), verbonden aan de Hogeschool West-Vlaanderen worden handelingen en biometrische parameters van mensen in specifieke taken en in de omgang met technologie onderzocht. Het HITlab zet in op cross-disciplinaire topics, gaande van eenvoudige metingen tijdens gebruik van producten en diensten tot het ontwikkelen van adaptieve (assemblage-) trainingen in combinatie met VR/AR, het in kaart brengen van de mentale/geestelijke gesteldheid (mental state) en het meten van empathie in fysieke of virtuele interacties. Je vindt er zowel state-of-the-art meetapparatuur die typisch in een labo-omgeving gebruikt wordt (zoals high-end eye-tracking en body-tracking systemen en EEG apparatuur voor het meten van hersenactiviteit) als gebruiksvriendelijke en goedkopere systemen die gebruikt kunnen worden in een real-life setting (zoals mobiele eye-trackers en wearables).

Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)

HOWEST is een dynamische hogeschool met een focus op innovatie, creativiteit en ondernemingszin. Haar kernwaarden ‚serve-empower-care‘ stimuleren een open, pluralistische en internationale kijk op onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In samenwerking met internationaal vooraanstaande academische, social profit en bedrijfspartners, heeft HOWEST een stevige reputatie opgebouwd in toepassingsgericht onderzoek, dienstverlening en levenslang onderwijs.

Binnen de opleiding ‘Digital Arts and Entertainment’ (DAE) worden studenten opgeleid tot technical artists en programmeurs voor de internationale game en VFX- markt. De opleiding DAE beschikt over een eigen onderzoeksgroep, DAE-Research, die samen met het werkveld state of the art ontwikkelingen van de entertainmentindustrie toepast en valoriseert in zowel entertainment als non-entertainment contexten.

Onderzoekspartners

FlandersMake@UGent-ISyE is een onderzoeksgroep van de vakgroep industriële systemen en productontwerp (EA18) aan Universiteit Gent en opereert als een core lab binnen de cluster Flexible Assembly van het strategisch onderzoekscentrum Flanders Make. De onderzoeksgroep bestaat momenteel uit 7 ZAP leden en 35 onderzoekers en bundelt een multidisciplinaire expertise rond het ontwerpen, optimaliseren en valideren van flexibele assemblagesystemen inclusief operatorondersteuning, taakallocatie en virtuele validatie op basis van digitale tweelingen. Onze lab infrastructuur weerspiegelt reële assemblagesystemen en bedrijfsomgevingen. Eén van de onderzoekslijnen focust op de cognitieve en ergonomische ondersteuning van operatoren op basis van allerhande digitale tools. Ons project portfolio bevat zowel eerder fundamentele (SBO) als toegepaste onderzoeksacties (ICON, Industrie 4.0 proeftuin, EFRO GTI, O&O) gerelateerd aan gepersonaliseerde begeleiding van operatoren. De onderzoeksresultaten worden gevalideerd en gedemonstreerd binnen het applicatielab Smart & Agile Assembly van het Machinebouw & Mechatronica centrum. Dit vereist een gedetailleerde prestatieanalyse van de assemblage handelingen op basis van meerdere criteria (vb. tijdsefficiëntie, kwaliteit, ergonomische en cognitieve belasting). Dit steunt op zijn beurt op verschillende meetsystemen (vb. barcode scanning, 2D/3D visie, body tracking) en domeinkennis (vb. modelleren van leer- en vergeeteffecten). ISyE wenst deze expertise en resources ten dienste te stellen van de uitvoering van dit TETRA project en kijkt ernaar uit om de impact van gedragsmetingen (vb. kijkrichting) in dit kader mee in de analyse op te nemen. Een wetenschappelijk medewerker zal op dit project werken onder supervisie van Prof. Johannes Cottyn en dr. Karel Bauters.

imec-mict-UGent is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van het departement Communicatiewetenschappen bij Universiteit Gent, en maakt deel uit van het digitaal onderzoekscentrum imec. Imec-mict-UGent specialiseert zich in user-centric onderzoek naar het gebruik en het potentieel van technologie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen drie contexten: het dagelijkse leven, het living lab, en het lab. De eerste pijler richt zich op het identificeren van opkomende (technologische) trends, en de impact van digitale technologieën in een snel evoluerende maatschappij. In de tweede pijler wordt geprobeerd een optimale manier te vinden om eindgebruikers te betrekken in alle stadia van innovatieve ontwikkelingsprocessen. De derde pijler, ten slotte, richt zich op onderzoek naar (de impact van) specifieke aspecten van een bepaalde technologie in een gecontroleerde labo-context, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel subjectieve (bvb. vragenlijsten) als objectieve metrieken (bvb. eye tracking, EEG analyses).

Mogelijk met de steun van: