Virtuele assessment: Hoe kan eye-tracking worden ingezet in een virtuele versie van de Tower of Hanoi taak?

In het kader van #ExpertGaze bouwden we met HITlab reeds een virtuele versie van de gekende Tower of Hanoi taak.
Deze taak wordt onder andere traditioneel gebruikt bij het testen en trainen van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Binnen #ExpertGaze gaan we na of we door middel van eye-tracking data

  • een gedetailleerd en geautomatiseerd rapport kunnen maken voor de zorgverlener met het oog op een geïndividualiseerde begeleiding.
  • gerichte feedback kunnen geven waarmee patiënt zelf aan de slag kan.