Verslag en slides contactmoment 2

Het tweede contactmoment vond digitaal plaats op 15 december 2021. Het bijhorend verslag en de slides kunnen onderstaand worden geraadpleegd. Wij willen alvast ook onze sprekers bedanken nl. Hester Van Der Steen (Waak), Arno Claeys (ISYE) en Guillaume van Wommersem de ’t Serclaes (Belgische Marine) om hun betrokkenheid bij ExpertGaze toe te lichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *